Có rất nhiều lý do để du khách đến với Siem Reap, Campuchia, có lẽ là vì những ngôi đền Angkor huyền bí, có lẽ là vì người dân chất phác thân thiện, cũng có thể là do nền lịch sử và văn hóa đa dạng của nơi này. Tuy nhiên với lý do gì […]