5. Bảo tàng Toul Sleng Thời gian mở cửa: Hàng ngày.  Sáng 7:00 – 11:30, chiều 2:00 – 17:30 Phí vào cửa: 2 đô la   Năm 1975, trường THPT Tuol Svay Prey đã bị tiếp quản bởi lực lượng an ninh Pol Pot và biến thành một nhà tù được gọi là nhà tù […]